Deze website is een product van MVL Media Groep.

MVL Media Groep accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail aan de redactie (zie contactgegevens van de site). Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Deze website bevat links naar websites van derden. MVL Media Groep is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MVL Media Groep is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan MVL Media Groep. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van MVL Media Groep. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail (zie contactgegevens van de site).

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door MVL Media Groep is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van VL Media Groep die op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van MVL Media Groep wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van MVL Media Groep die op deze site van toepassing zijn.

© MVL Media Groep