Staalplaatverwerker maakt digitale omslag

Al decennialang is Joop van Zanten Staalservice totaalleverancier in het verwerken en bewerken van staalplaat ‘. Het bedrijf uit Veenendaal is bezig met een digitale omslag en investeert volop in het digitaliseren en automatiseren van (bedrijfs)processen. HiCAD van ISD Benelux vormt daarin een belangrijke partner. Een gesprek met Bart Kroesbergen, directeur bij Joop van Zanten Staalservice.

De markt vraagt om maatwerk en innovatieve oplossingen, begint Kroesbergen. “We werken dan ook volgens de laatste stand der techniek met een goed geoutilleerd machinepark.” Snijden, stralen, kantpersen, richten, het aanbrengen van laskanten, lassen, samenstellen en finishing zijn de verschillende behandelingen en verwerkingen uit het dienstenpakket van Joop van Zanten Staalservice. “Ook het uitvoeren van additionele beproevingen behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast beschikken we over een eigen engineeringsafdeling, werkvoorbereiding, een grote voorraad en verzorgen om het plaatje compleet te maken ook het transport.”

Kennis en structuur
Onze sector is, vooral in de dikkere metaalplaten, nog niet zover dat automatisering, digitalisering en robotisering breed wordt toegepast, zeker niet in een bestaande omgeving, zegt Kroesbergen. “Daarom zullen we vooral zelf het ‘wiel’ moeten uitvinden. We zien het namelijk als een noodzaak om in de toekomst te kunnen blijven concurreren met andere continenten, los nog van alle uitdagingen rondom het vinden van gekwalificeerd personeel. Wat wij trachten te bewerkstelligen, is kennis en structuur zoveel mogelijk digitaal vastleggen. Dat leidt tot een meer constante en betere productiekwaliteit. Bovendien behouden we op die manier te mogelijkheid om ook kleinere series of ‘one-offs’ efficiënt te produceren. We zitten inmiddels midden in die digitale omslag, een project van een aantal jaren, waarbij we in feite alle bedrijfsprocessen digitaal aan elkaar koppelen. Daarvoor werken we samen met zowel toeleveranciers, klanten als softwareleveranciers, zoals ISD Benelux.”

Geen blauwdruk
Joop van Zanten Staalservice werkt al vele jaren met HiCAD. “Tot voor enkele jaren geleden werd de software vooral gebruikt om tekeningen ‘over te tekenen’”, bekent Kroesbergen. “We kenden bij lange na niet alle functionaliteiten van de software. We zijn die pas gaan ontdekken op het moment dat we zijn gestart met de digitale omslag. Daarbij worden we nauw bijgestaan door de engineers van ISD Benelux. Voor het digitaliseren van een bestaand bedrijf met een bestaand machinepark is geen blauwdruk beschikbaar. Het is continu zoeken, schakelen, bouwen en testen, terwijl de reguliere productie ook gewoon doorgang moet vinden. Het is fijn dat een partij als ISD Benelux de bereidheid toont om hieraan mee te werken. We zijn inmiddels al aardig op weg en hebben naar schatting zo’n 90% van de ‘reis’ al afgelegd, maar er is nog meer te halen. Dat is lastig en kost nóg meer inspanning, maar ook dat gaat ons gezamenlijk lukken.”

 

Voor meer informatie over HiCAD Meer informatie