Hergebruik staalgas vermindert CO2-uitstoot

Door staalgas opnieuw te gebruiken, kan de CO2-uitstoot verminderd worden. Om dit proces in gang te zetten, is echter wel financiële steun van nationale overheden en de Europese Unie nodig. CO2-emissies kunnen gerecycled worden tot grondstof voor de chemische industrie. Deze bevindingen staan in een recent verschenen rapport.

Het rapport heet ‘CarbOn-monoxide RE-use through SYMbiosis between steel and chemical industries (CORESYM)’. Adviesbureau Metabolic en onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen stelden het document op naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. Door de CO2-emissies van de staalindustrie voor de chemische industrie te recyclen, kan een CO2-reductie van 57 miljoen per jaar gerealiseerd worden. Dat is volgens berekeningen van de bezoekers gelijk aan 1,3 procent van de Europese CO2-uitstoot.

Bij de vervaardiging van staal komt staalgas vrij. Dat materiaal bestaat voor 18 tot 30 procent uit koolmonoxide (CO), voor 15 tot 25 procent uit kooldioxide (CO2) en voor de rest uit stikstof en een beetje waterstof. De koolmonoxide wordt momenteel verbrand in staalfabrieken, waarbij de koolmonoxide overgaat in CO2. Volgens het rapport kan de koolmonoxide hergebruikt worden als grondstof. Daarbij levert de verbranding van koolmonoxide twee keer zoveel CO2-uitstoot op als de verbranding van kolen.

Investeringen
De grote hoeveelheden koolmonoxide die tijdens de staalproductie vrijkomen, kunnen gebruikt worden voor het vervaardigen van basischemicaliën. Dat is mogelijk omdat deze vergelijkbare grote volumes gebruiken. Volgens de onderzoekers kun je op korte termijn denken aan waterstofgas, wat aardgas zou besparen. Ook is de koolmonoxide bruikbaar voor de productie van methanol en ethanol.

Het hergebruik van koolmonoxide leidt tot een vermindering van 20 tot 35 procent van CO2. Dit vereist echter wel een aanpassing van de huidige technologie. Deze verbeteringen voor het efficiënt scheiden van koolmonoxide uit grote volumes staalgas is echter nog een uitdaging. De industrie heeft daarbij hulp nodig van de overheid en de Europese Unie. Samenwerkingsverbanden en investeringen zijn noodzakelijk om de technologie verder op te schalen en het competitief te maken in de markt.

Be the first to comment

Leave a Reply