Onderzoeksproject HoloMotion in-line meetsysteem voor tandwielen

Het meten van tandwielen wordt nu nog steekproefsgewijs met tactiele methodes gedaan, maar onderzoeksproject HoloMotion kiest voor dynamisch holografisch meten. Het Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik (IPM), Frenco en ZF Friedrichshafen staan aan de basis van het project dat in 2020 afgerond moet zijn. Holografie benut de voordelen van interferometrie ook op bewegende oppervlakken.

Vrijwel elke machine bevat tandwieloverbrengingen. Het is essentieel dat de geometrie van de afzonderlijke tandflanken van de wielen nauwkeurig op elkaar afgestemd moet zijn om de energie met het hoogste rendement over te brengen. Het HoloMotion project moet een contactloos metend systeem ontwikkelen dat in-line inzetbaar is. Het systeem moet ook de tandgeometrie volledig kunnen controleren. Om deze doelen te bereiken, ontwikkeld met de digitale holografie verder uit.

Digitale holografie is een snelle en zeer betrouwbare meetmethode. De techniek bevat echter wel één groot nadeel: het te meten object mag tijdens het meetproces niet bewegen. Beweging betekent in dit geval al een minieme verplaatsing van een duizendste millimeter. Door de extreme gevoeligheid van holografie wordt deze methode niet als in-line meettechniek gebruikt. HoloMotion – dat nog in een onderzoeksfase verkeert – moet dat euvel verhelpen en ervoor zorgen dat holografisch meten op de kaart wordt gezet.

Vereenvoudigde metingen
De 3D-informatie wordt regel voor regel opgenomen, waardoor kortere belichtingstijden mogelijk zijn. Het volledig oppervlak van de tandflank kan vervolgens in een computer worden gereconstrueerd. Met deze gepatenteerde benadering moeten de flanken van tandwielen ook tijdens het draaien volledig meetbaar zijn. Op deze manier zou het meten van tandflankgeometrieën in de toekomst sterk vereenvoudigd worden.

Frenco profileert zich als specialist in meettechniek voor vertanding, ZF Friedrichshafen als technologieconcern in de aandrijf- en chassistechniek en Fraunhofer-IPM als onderzoeksbureau met de nadruk op optische meettechniek. Deze partijen gaan eerst aan de slag met een haalbaarheidsstudie en willen daarna uiteindelijk een meetsysteem voor industrieel gebruik ontwikkelen.

Frenco wil na afloop van het project als eerste een optisch tandmeetstation bouwen en op de markt brengen. Voor ZD betekent een 100 procent nauwkeurige kwaliteitscontrole van complexe vlakken met vrije vormen een concurrentievoordeel. Fraunhofer-IPM ten slotte betreedt met HoloMotion een nieuw onderzoeksgebied en bouwt hiermee zijn spectrum aan meettechnieken verder uit.

Be the first to comment

Leave a Reply