Verbetercheck Gevaarlijke stoffen controlemiddel voor veilig werken

De zogenaamde Verbetercheck Gevaarlijke stoffen helpt medewerkers in de metaalbewerking en metalektro om veilig te werken. 5xbeter – deze organisatie zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van de metaalwerknemers – lanceerde de tool om werknemers op het belang van verantwoord werken te drukken. De Verbetercheck benadrukt de punten waarop je moet letten als er met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt.

De Verbetercheck registreert om welke stoffen het gaat en verder wordt van de meest gebruikte stoffengroepen in de metaal de blootstelling bepaald. Met deze online tool kun je zonodig maatregelen nemen en het werken met gevaarlijke stoffen op de werkvloer borgen. Als een bedrijf deze veiligheidstips in de werkwijze implementeert, worden gezondheidsrisico’s van de betreffende gevaarlijke stoffen op een verantwoorde manier in acht genomen.

5xbeter wil het gebruik van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk reduceren door bedrijven voor minder gevaarlijke stoffen te laten kiezen. De basis voor de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen is het digitale register. In dit naslagwerk worden alle op de werkvloer gebruikte gevaarlijke stoffen geregistreerd en in een database opgeslagen. Deze database bestaat uit een aantal veel voorkomende stoffen en producten. Als een stof of een product in de database staat, vult het register zich automatisch met de juiste data wat veel invoerwerk scheelt. Als een stof nog niet in de database staat, kan de gebruiker dat eenvoudig zelf in het systeem invoeren.

Inspectie SZW
In de Arbowet staat voorgeschreven dat bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, blootstellingsbeoordelingen per stof uitvoeren. De Verbetercheck neemt een hoop werk uit handen, omdat veel stoffen al in deze tool zijn opgenomen. Inspectie SZW heeft veilige werkwijzen positief getoetst. Deze keuring houdt in dat er met een gerust hart gewerkt kan worden en dat de blootstelling aan betreffende gevaarlijke stoffen niet boven de wettelijke grenswaarde uitkomt.

De Verbetercheck Gevaarlijke stoffen bevat veilige werkwijzen voor het verven met een rol of kwast. Ook zijn in de tool het beitsen met een kwast, lijmen voor constructieve toepassingen en hechten, het reinigen en ontvetten met vloeistoffen, doeken, ontvettersbakken en spuitbussen opgenomen. In 2018 ontwikkelt 5xbeter meerdere veilige werkwijzen. Zo wordt onder andere aan een richtlijn voor werken met metaalbewerkingsvloeistoffen gewerkt.

Be the first to comment

Leave a Reply