Werkgevers maken zich zorgen over tekort technici metaal

Er moet actie ondernomen worden, wil men het nijpende tekort aan technisch personeel opvangen. Werknemers in de techniek zijn in de pen geklommen en hebben onder de naam de ‘Industriecoalitie’ een brief aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gestuurd. In dit schrijven wordt om concrete maatregelen gevraagd.

Onderzoek van de Universiteit van Maastricht wijst uit dat werkgevers nog minimaal zes jaar op tekorten aan geschoold personeel moeten rekenen. Met name de bouw kampt met grote tekorten. Ondanks de grote toestroom van gediplomeerden blijft het aanbod achter, omdat niet alle afgestudeerden een baan in de techniek ambiëren.

De Industriecoalitie – een samenwerkingsverband van Metaalunie, FME, UNETO-VNI en Bouwend Nederland – stelt dat de installatiebranche met ongeveer 20.000 open vacatures kampt. Tot 2030 zijn in de technologische industrie en metaalsector circa 120.000 nieuwe werknemers nodig.

Techniekpact
Er moeten volgens de Industriecoalitie bindende afspraken met en tussen scholen gemaakt worden. Het doel is om leerlingen tijdens hun opleiding kennis en vaardigheden te leren die ze in de beroepspraktijk kunnen toepassen.

Ook wil de coalitie dat de overheid de bevoegdheidseisen van techniekdocenten aanpast om zo een meer flexibele lerarenopleiding tot stand te brengen. Daardoor kan de mogelijkheid ontstaan om professionals in vmbo en mbo in te zetten om zodoende het tekort aan techniekdocenten tegen te gaan. In een brief aan de Kamercommissie dringen de brancheorganisaties aan op de voortzetting van het Techniekpact. Deze overeenkomst is erop gericht om studenten voor techniek te laten kiezen. In de afgelopen jaren leverde dit pact tastbare resultaten op. Er is echter meer nodig om het aantal technici te verhogen, maar het Techniekpact is alvast een goed begin.

Be the first to comment

Leave a Reply